Địa chỉ liên lạc

Xin liên hệ tel: ThanhXuân 788-185-209
Tiếng Trung Quốc: tel 886 983 548
Xin vui lòng đặt trước 5 ngày.

Ngôn ngữ

blogger widgets

5 tháng 11, 2014

Mau banh moi

M2
M3
M4
M10
M1
M5

M6
M7
M8
M96 tháng 8, 2012

tel: 788 185 209

Tiếng Trung Quốc: Tel 886 983 548
Địa chỉ: GDHala 5 BoxA35

29 tháng 6, 2012

13 tháng 1, 2012

Bánh hình trái tim

T18
T17

T16

T15

T14

T13
T12
T11
T10
T8
T9

T7

T6

T5


T4
T3

T2

T1A

T1

28 tháng 6, 2011

Bánh hình búp bê &chan dung

CD1
CD2
BB2
BB1


CD3
CD4

CD5

CD6

CD7
CD8Bánh hình khác

K28
K27

K26

K25
K24
K23

K22

K24
K21K20
K19
K17


+
K14

K13

K12
K11
K11A
                                                                                                             
K10
K9
K8

K7
K6
K5

K4
K3

K2
K1